FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

U Č I T E Ľ S T V O

U Č I T E Ľ S T V O

Zbyněk Kubáček:

Ako čítať učebnicu

Peter Bero:

Čo znamená učiť?

Ivan Kalaš:

Vyučovanie informatiky

Klára Velmovská:

Fyzikálne pokusy

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE