FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

I N F O R M A T I K A

I N F O R M A T I K A

Bronislava Brejová:

 Ako čítať DNA s porozumením

Panelová diskusia

odborníkov z praxe

Radoslav Harman:

Veda o dátach

Matfyz startup LAB

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE