FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Matfyzáci v Poštovej banke

Richard Kollár:

Synchronizácia oscilátorov

Martin Madaras:

Počítačová grafika

profesor Michal Fečkan

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE