FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

F Y Z I K A

F Y Z I K A

Samuel Kováčik:

Gravitačné vlny

Roman Nagy:

Fotka čiernej diery

Branislav Sitár:

Na čo je nám CERN

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE