FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Poistná matematika

Študijný program Poistná matematika je moderne koncipovaný študijný program, ktorý pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poisťovníctva a finančníctva so znalosťou matematických a štatistických metód a postupov. Program je vyváženou kombináciou matematiky, štatistiky a poistnej matematiky.

Gábor Szűcs:

Teória pravdepodobnosti

Panelová diskusia:

Aktuárstvo

Matfyzáci v Poštovej banke

Workshop:

INNES

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE