FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

F Y Z I K A

Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika

Environmentálna fyzika je etablovaný fyzikálny odbor, ktorý sa študuje na mnohých univerzitách vo svete. Akreditovaný bakalársky študijný program Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika sa v SR zatiaľ neštudoval na žiadnej inej vysokej škole. Jeho zavedenie na FMFI UK odstraňuje zaostávanie Slovenska vo výchove špecialistov v environmentálnej fyzike. Štúdium tohto programu vytvára tiež predpoklady pre pokračovanie v druhom a treťom stupni štúdia.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE