FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Matematika

Študijný program bakalárskeho štúdia matematiky sa vyznačuje značnou variabilitou, ktorá umožňuje zohľadniť individuálne potreby a predstavy študenta. Na jednej strane, študijný program možno navrhnúť tak, aby poskytoval študentom možnosti zvoliť si predmety zo širokého spektra predmetov patriacich do celej oblasti matematiky. Na druhej strane, študijný program sa môže zamerať na jeden špecifický aspekt matematiky a pokryť ho do väčšej hĺbky. Vďaka tejto variabilite študijného programu bakalárskeho štúdia matematiky je možné pripraviť absolventa schopného nájsť bezprostredne po skončení štúdia uplatnenie v praxi, ale aj, a najmä, absolventa-bakalára schopného úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu matematiky.

Richard Kollár:

Synchronizácia oscilátorov

profesor Michal Fečkan

Pavol Zlatoš: Nekonečno

vo filozofii a matematike

Jakub Krchňavý: O extrémoch pri náhodnom výbere

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE