FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Manažérska matematika

Manažérska matematika je jeden z najžiadanejších programov, zabezpečovaných FMFI UK. Pozostáva z trojročného bakalárskeho a následného dvojročného magisterského štúdia. Skĺbenie know-how pedagógov z dvoch fakúlt - Fakulty managementu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky - zabezpečuje, že absolventi nadobudnú kvalitné matematické a manažérske vzdelanie. Program je zameraný na súčasné požiadavky spoločenskej praxe. Okrem iného majú absolventi vedomosti z finančnej matematiky, optimalizácie, programovania, ekonómie, zoblasti riadenia a medziľudskej komunikácie. Vedia plynulo komunikovať v anglickom jazyku, môžu si osvojiť ďalšie európske jazyky.

 

V rámci výmenného programu Erasmus môžu študenti študovať jeden semester na významných európskych univerzitách. Okrem iného naši študenti absolvovali pobyty vo francúzskom Amiens, Clermont Ferrande a Montpellier, v Trieste, Ljubljane, v nórskom Halmstade a Bergene, v Jene, Wuppertali, Pise, Amsterdame.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE