FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

I N F O R M A T I K A

I N F O R M A T I K A

Informatika

Informatika je veda, ktorá sa zaoberá spracovaním informácie; špeciálne vývojom metód automatizovaného spracovania informácie pomocou počítačov, vytváraním informačných a počítačových systémov. Dnes ťažko nájdeme oblasť ľudskej činnosti, ktorá sa zaobíde bez použitia počítačov a moderných informačno-komunikačných technológií.

 

Zamerania nadväzujúceho magisterského štúdia: programové a informačné systémy, teoretická informatika, počítačová bezpečnosť

Špecializačné bloky nadväzujúceho magisterského štúdia: paralelné a distribuované výpočty, informačná bezpečnosť, teória programovania a programovacie systémy, programové systémy, softvérové inžinierstvo, umelá inteligencia

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE