FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

F Y Z I K A

F Y Z I K A

Fyzika

Štúdium pozostáva zo 6 blokov: základov fyziky, teoretickej fyziky, experimentálnej fyziky, počítačovej fyziky, matematiky a voliteľných predmetov.

 

Nadväzujúce magisterské študijné programy: Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Jadrová a subjadrová fyzika, Optika, lasery a optická spektroskopia, Teoretická fyzika, Physics of the Earth

Samuel Kováčik:

Gravitačné vlny

Roman Nagy:

Fotka čiernej diery

Branislav Sitár:

Na čo je nám CERN

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE