FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

M A T E M A T I K A

M A T E M A T I K A

Ekonomická a finančná matematika

Ekonomická a finančná matematika je moderne koncipované štúdium. Pripravuje vysoko matematicky fundovaných odborníkov pre oblasť ekonómie a financií. V súčasnosti je najžiadanejším matematickým študijným programom na fakulte.

 

EFM predstavuje ucelený program výučby  matematiky a matematických metód používaných v ekonómii a financiách. Orientuje sa na tri rovnomerne zastúpené zložky: silný matematický základ, základné a niektoré špeciálne vedomosti z ekonómie a financií, dobre vyvinuté schopnosti  používania počítačov a softvéru

Absolventi EFM

Matfyzáci v Poštovej banke

Adriana Lojschová: Menová politika a bankový sektor

Juraj Kotian: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE