FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

I N F O R M A T I K A

I N F O R M A T I K A

Dátová veda

Dáta sú zaujímavé a poháňajú inovácie. V 21. storočí hrajú v digitálnej ekonómii dáta podobnú úlohu, akú zohralo uhlie v 18. storočí pri rozvoji priemyslu. Obrovské množstvá dát nám umožňujú využívať a rozvíjať nové generácie technologických riešení, ako sú strojové učenie, umelú inteligenciu, pokročilú štatistiku, prediktívnu analýzu správania používateľov, zákazníkov, či trhov. Navyše, analýza veľkých dát je kreatívna a zaujímavá činnosť.

Panelová diskusia

odborníkov z praxe

Radoslav Harman:

Veda o dátach

Katarína Boďová:

Veľké dáta

Tomáš Vinař:

O čom je dátová veda

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE