FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

I N F O R M A T I K A

I N F O R M A T I K A

Aplikovaná informatika

Štúdium aplikovanej informatiky na „matfyze“ sa vo viacerých smeroch odlišuje od štúdia tohto odboru na iných vysokých školách. Na „matfyze“ sme si vždy dávali záležať, aby sme študentov naučili rozmýšľať: vedieť zadanie analyzovať, abstrahovať jadro problému a nájsť to najvhodnejšie riešenie. Toto je základná výbava pre úspešné uplatnenie aj v tých najnáročnejších oblastiach. Informatika je jedným z odborov, ktoré sa mimoriadne rýchlo vyvíjajú a bez týchto schopností sa v ňom nedá dlhodobejšie uplatniť.

 

Špecializácie nadväzujúceho magisterského štúdia: Počítačová grafika a videnie, Umelá inteligencia, Programovanie a tvorba informačných systémov, Tvorba softvéru pre vzdelávanie

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE